Là một trong những đèn  vũ trường mini  mang tính cách mạng về thiết kế, khi cách thức đặt các linh kiện, phụ kiện không giống bất kỳ các đèn nào trước đó. Đèn được trang tấm gương quét có diện tích khá lớn nhìn từ xa như một tấm pha lê trong toàn thiết kế của đèn.